World-leading greentech for shower water energy recycling.

Brush Stroke Plus Sign Icon
Line Paint Icon

ENERGY

REDUCE

ENDUCE

Genom unikt kunnande utvecklar vi greentech-produkter som möjliggör maximal energibesparing - ​för alla! Energismarta lösningar som är hållbara, pålitliga, lönsamma och användarvänliga​.

Enduce världsledande teknik driver omställningen från traditionella och energislukande duschar till miljö- och klimatsmarta.


Uppvärmning av tappvarmvatten utgör den enskilt största energiförbrukaren efter lokaluppvärmning för både bostäder och hotell. Huvuddelen av tappvarmvattnet används till duschning.


Att minska energiåtgången vid duschning är en nödvändighet för att nå de globala hållbarhetsmålen.


Enduce har utvecklat världens effektivaste teknik för energiåtervinning ur duschvatten. Tekniken minskar tappvarmvattenförbrukningen och energiåtgången ned till en fjärdedel jämfört med en traditionell dusch - utan avkall på komfort, hygien, eller design.


Enduce finns på marknaden under andra halvåret 2023.

Nyheter

Enduce erhåller 3 miljoner från Energimyndigheten

för verifiering av teknik

och produkt tillsammans med kunder.

Träffa Enduce

Nordbygg -

Nordensstörsta

mötesplats för bygg-och fastighetsbranschen.

Enduce genomför

lyckad nyemission för verifiering och

kommersiell lansering

av produkt.

Enduce deltar

och presenterar på

Nordic Cleentech

Meetup 2022.


Team

Thomas Holmberg

Verkställande Direktör


thomas.holmberg@enduce.se

070-279 72 67

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef


henrik.hagman@enduce.se

070-947 57 43

Gustav Svenson

Konstruktör och utvecklare


gustav.svenson@enduce.se

070-234 57 29

Profile Icon

Ditt namn?

Försäljningschef


Rekrytering pågår...

highlight brush marker ​pen yellow color, marker, mark, sticker, highlighter scribble, label

Vill du bli del av vårt team? Hör av dig till oss!

Vi lanserar vår hemsida senare i år - håll utkik!

Besök eller KONTAKTA OSS

Enduce AB

c/o Uminova Innovation

Tvistevägen 47A

907 29 Umeå, Sweden

+46 90-50 335

kontakt@enduce.se

Senast uppdaterad 2022-08-18